Her får du rask tilgang til dyktige psykologer

Ta kontakt her for å bestille time

Hos oss kan du bestille boken "Utmattelse"

Trykk her for å bestille

Hva er en utmattelse? Hvordan kan du legge til rette for å komme deg ut av utmattelsen?

Klikk her for å melde deg på gratiskurset

Din psykolog i Stavanger/Sandnes

Kronisk utmattelse

Kronisk utmattelse er et resultat av ikke bærekraftig belastning av hjernen over lang tid.

Les mer ...

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP)

Intensiv dynamisk korttidsterapi ISTDP er en forskningsbasert behandling hvor vi sammen forsøker å finne ut hva som er utfordringene dine og hva som driver disse sånn at du kan nå ditt mål for behandlingen.

Les mer ...

Emosjonsfokusert terapi

I emosjonsfokusert terapi (EFT) er grunntanken at følelsene våre, i større grad enn tankene, er utslagsgivende for hvordan vi har det med oss selv og andre. Derfor jobber man med bevisstgjøring av følelser og hvilke følelsesmessige behov man har i forhold til seg selv og andre.

Les mer ...

Tom Erik Halvorsen

I dag vet vi at så mye som halvparten av den voksne befolkningen i Norge vil oppleve psykiske problemer i løpet av livet. Dette betyr at det å streve med angstfølelse, nedstemthet, sorgreaksjoner, traumer eller andre psykiske plager er langt vanligere enn mange tror.

Les mer ...

Angst

Angst er alarmen som går når sosial sikkerhet overveldes av en verden full av fremmede mennesker, uforutsigbarhet og risiko.

Les mer ...

Trolljakt

Troll som får være i fred i mørket blir større og flere, og fortsetter med sin terror.

Les mer ...

Komplisert sorg

Bearbeiding av ekstraordinære tap

Les mer ...

Senket stemningsleie

Følelser er sosiale kompass. De forteller om din plass i verden. Nedstemthet er som regel et signal til deg om at noe er galt med måten du lever sammen med andre.

Les mer ...

Lederveiledning

Ledelse er mer enn å styre. Ledelse handler om å oppnå mål gjennom kommunikasjon og autoritet heller enn dekret og autoritære ordrer. På grunn av dette griper psykologi inn i hver vurdering og hver handling en leder foretar seg.

Les mer ...

Medlem av

Norsk Psykologforening
Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for alle autoriserte psykologer i Norge.

Norsk Psykologforening

Norsk Psykologforening er en profesjonsforening for alle autoriserte psykologer i Norge.

Her får du rask tilgang til dyktige psykologer

Ta kontakt her for å bestille time

Bli kjent med våre psykologer

Rune Karlson

Psykologspesialist/Daglig leder

Eirin Klonteig

Psykolog, Intensiv dynamisk korttidsterapi - Mitt navn er Eirin Klonteig, og sammen prøver vi å hjelpe deg til å få kjent på og øke toleransen for blandede følelser, istedenfor å bli overstrømmet av symptomer.

Trine Hanakam

Psykologspesialist, Emosjonsfokusert terapi - Mitt navn er Trine Hanakam og jeg jobber emosjonsfokusert i terapi. Jeg hjelper folk til å bli kjent med og tolerere egne følelser slik at verden kan bli et tryggere sted å være

Tom Erik Halvorsen

Psykologspesialist - Mitt navn er Tom Erik Halvorsen For meg er terapirommet et sted hvor du får tid, rom og trygghet til å utforske, forstå og, kanskje til og med, endre måten du er til stede i verden.

Sylvia Bjørnsen

Psykologspesialist

Paul Ceylani Yildiz

Psykolog

Leif Tore Moberg

Psykolog

Ann Margaret Oma

Psykologspesialist

Om oss

Om oss

Når mennesker i krevende arbeids- og livssituasjoner opplever kriser er det viktig med rask tilgang til kompetente psykologer. Hjelp som kommer månedsvis for sent har liten praktisk betydning, spesielt dersom den som skal hjelpe ikke har de rette faglige kvalifikasjonene.

Det å snakke med ansatte på alle nivå i våre kundeorganisasjoner stiller helt spesielle krav. Etter å ha levert psykologbistand siden 2004 vet vi at dette er en svært krevende jobb der personlige kvalifikasjoner og erfaring har mye å si.

Våre klienter forteller om oss til kolleger og venner, og dette skaper høye forventninger. Det er dette omdømmet som gjør at folk kontakter oss når de trenger å snakke med noen

Kunder

Bjørnson Organisasjonspsykologene
Bjørnson Organisasjonspsykologene

Bjørnson Organisasjonspsykologene

Randaberg kommune
Randaberg kommune

Randaberg kommune

Stavanger kommune
Stavanger kommune

Stavanger kommune

Helse Stavanger
Helse Stavanger

Helse Stavanger

Sandnes kommune
Sandnes kommune

Sandnes kommune

Vivon
Vivon

Vivon

Euro Accident
Euro Accident

Euro Accident

Kontakt oss for bestilling av time eller ved spørsmål!

930 85 125
Kirkegata 8, 4006 STAVANGER
Orgnr 917 634 041

Avbestilling og endring av timeavtaler

Viktig informasjon om betingelser for avbestilling og endring av timeavtaler. Trykk "les mer" for å lese videre.

Les mer ...
Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.